Werkwijze

Iemand die burnout is, is zichzelf (voor een deel) kwijt. Hij of zij is aan het overleven en blijft datgene doen wat tot de burnout heeft geleid, dat is hem immers vertrouwd en in tijden van crisis houdt men het vertrouwde vast. Het is daarom vaak erg lastig om dit gedrag, te stoppen. Ik ga met jou op zoek naar een manier om dit te doen. Dit betekend in eerste instantie vaak gezond eten, rusten en langzaam fysieke kracht opbouwen. Hoe dit verloopt is voor iedereen verschillend.

Wanneer je aan de weg omhoog begint kan er onderzocht worden wat de redenen zijn geweest die er voor gezorgd hebben dat je in deze situatie terecht komt. Dit kunnen redenen in je persoon zijn, in je omgeving of een wisselwerking van beide.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
- Hoe kijk ik naar mijzelf
- Wat heb ik van mijn huidige situatie te leren.
- Hoe ga ik dit doen
- Waarom gebeurd dit nu
- Wat zegt deze situatie over mijn overtuigingen en gevoelens
- Hoe verhoud ik mij tot mijn medemensen (collega’s, vrienden, partner, kinderen enz.)
- Wat zegt dit over mijn geschiedenis en hoe deze mij gevormd heeft.
- Hoe nu verder
- Wil ik naar mijn huidige werk terug
- Hoe verhoud ik mij tot mijn wensen/doelen
- Enz.

Bij psychiatrische problematiek wordt er gezocht naar een leefwijze die tot een zo stabiel mogelijke situatie leidt.
Daarna zal met jou onderzocht worden wat er nodig is om je gestelde doelen verlangens te realiseren. In de gesprekken hierover zal ik je bevragen over jouw ervaringen met jezelf. In hoeverre herken je je kwetsbaarheid, hoe ga je er mee om, wat weet je ervan, speelt dit al lang, wat heeft tot nog toe geholpen, wat zijn omstandigheden die het moeilijker maken, welke juist makelijker, wat heb je al gedaan.
Door middel van mijn ervaring en vragen naar jouw geschiedenis, beleving en overtuigingen laat ik je over jezelf nadenken. Hier bij maak ik gebruik van diverse technieken uit verschillende benaderingen, dit wordt een eclectische benaderingswijze genoemd.

Uiteindelijk beslis je zelf over het pad dat je wilt gaan, ik zal je daarbij coachen. Doel van de coaching is dat je beter in staat zult zijn beslissingen te nemen die jezelf recht doen. Ik maak hierbij gebruik van mijn ervaringen als psychiatrisch hulpverlener en kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn coach-opleiding.

Indien gewenst is het mogelijk om je partner, werkgever, familie of anderen te betrekken.

Je kunt de regisseur zijn van wat er in je leeft. Maar dan moet je wel weten wat er in je leeft.