Visie

Een psychiatrische beperking is een hindernis in het bereiken van je doelstellingen. Belangrijk is om richting te blijven vasthouden, niet alle energie in de hindernis te stoppen. Beter is het om de hindernis te onderzoeken zonder je te laten afleiden van je uiteindelijke plan. Een plan bijstellen kan altijd nog.

Wat in de begeleiding psychiatrie en burnout verbind is de noodzaak eerst terug te keren naar de basis.
De burnout-cliënt is zichzelf kwijtgeraakt in een vorm van op hol geslagen zijn van de lichamelijke en geestelijke systemen.
De psychiatrische cliënt is zichzelf kwijt geraakt aan een psychiatrisch ziektebeeld.